Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

O powołaniu wojewody lubuskiego (2020-01-13)

 
 

- To będzie służba dla ludzi tutaj, na miejscu, z kapitałem w postaci ogromnego poparcia mieszkańców województwa – mówił podczas konferencji Poseł Władysław Dajczak, powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko wojewody lubuskiego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker wraz z Posłem Markiem Astem i Posłem Władysławem Dajczakiem wziął udział w konferencji prasowej na temat powołania Władysława Dajczaka na stanowisko wojewody lubuskiego.

- Premier Mateusz Morawiecki poprosił Posła Władysława Dajczaka i Poseł Ewę Leniart, by pomimo bardzo dobrych wyników wyborczych i chęci sprawowania mandatu poselskiego, powrócili na dotychczasowe funkcje wojewodów – mówił Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, który odpowiada za urzędy wojewódzkie. Minister podkreślał, że do tej pory sytuacje wymagające sprawnego zarządzania państwem udowodniły, że urzędy wojewódzkie trzeba wzmacniać. Tym samym korpus wojewodów powinien składać się z osób posiadających doświadczenie, które pozwoli im jak najlepiej sprawować powierzone funkcje członka rządu, przedstawiciela tego Rządu w województwie.

- Cieszy nas, że wojewodowie startujący w wyborach parlamentarnych uzyskali wysokie wyniki wyborcze. Są one oznaką ogromnego poparcia społecznego i pozytywnej oceny wykonywanej pracy. Wyborcy głosujący na Pana Władysława Dajczaka Wybierali 1 z 460 posłów, a dziś mają 1 z 16 wojewodów. Myślę, że to wyróżnienie  – podkreślał minister.

„To nie była łatwa decyzja”

- Spełnienie prośby Premiera Mateusza Morawieckiego było trudną do podjęcia decyzją. Po licznych rozmowach i przemyśleniu wielu aspektów doszedłem do wniosku, że duże poparcie społeczne mogę przełożyć na służbę w województwie, którą realizowałem już jako wojewoda poprzedniej kadencji. To będzie służba dla ludzi tutaj, na miejscu, z kapitałem w postaci ogromnego poparcia mieszkańców województwa – mówił Poseł Władysław Dajczak podkreślając, że  dalej będzie dostępny dla wszystkich środowisk, a przy pomocy Dyrektora Generalnego będzie kontynuował budowanie wizerunku otwartego urzędu. 

- Dziękuję Władysławowi Dajczakowi za podjęcie tej niełatwej decyzji - mówił Poseł Marek Ast, który swoje podziękowania skierował również do Wicewojewody Lubuskiego Wojciecha Perczaka. Wicewojewoda sprawuje obowiązku wojewody lubuskiego od 12 listopada 2019 roku.

Wyjaśnienie wątpliwości

Minister Paweł Szefernaker wyjaśnił, że ceni sobie merytoryczną krytykę ze strony dziennikarzy, ale informacje na temat rzekomych odpraw Posła Władysława Dajczaka nie są prawdziwe.

- Nie jest prawdą, że Pan Władysław Dajczak dostał odprawę w związku z odejściem z funkcji wojewody lubuskiego. Nie jest prawdą, że Poseł Władysław Dajczak złożył rezygnację z mandatu poselskiego, ponieważ jego mandat wygasa wraz z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego o powołaniu na wojewodę. Nie jest prawdą również, że Poseł Władysław Dajczak otrzyma odprawę z Sejmu po przejęciu funkcji wojewody – podkreślał.

- To bezczelne kłamstwo lub świadoma manipulacja – podkreślił Poseł Władysław Dajczak w odniesieniu do stawianych zarzutów. Podkreślił, że choć ceni sobie dobre kontakty z przedstawicielami lubuskich mediów, to do redakcji wystąpi o sprostowanie tych informacji.

15 stycznia 2020 roku Poseł Władysław Dajczak obejmie funkcję wojewody lubuskiego.


kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

  

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl