Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

O przeciwdziałaniu skutkom suszy (2020-06-04)

 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z dyrektorami Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej Górze. Tematem spotkania było przeciwdziałanie skutkom suszy w województwie lubuskim.

Spotkanie z dyrektorem Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp., PGW Wody Polskie Anną Woćko oraz dyrektorem Zarządu Zlewni w Zielonej Górze PGW Wody Polskie Janem Wardeckim odbyło się na zaproszenie wojewody Władysława Dajczaka.

Tematem spotkania było przeciwdziałanie skutkom suszy w województwie lubuskim, w nawiązaniu do rozmów, które Wojewoda Lubuski odbył 26 maja br., z przedstawicielami środowisk rolniczych. Pierwsze informacje na temat suszy, przedstawione wtedy przez przewodniczącego Lubuskiego Forum Rolniczego Władysława Piaseckiego mówiły o średnich stratach w uprawach zbóż na poziomie 60%.

Dyrektorzy zarządów zlewni poinformowali wojewodę o odbywanych spotkaniach z samorządami gminnymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, które mają poprawić sytuację w regionie oraz planach w zakresie utrzymania urządzeń. Jednocześnie zadeklarowali otwartość na spotkania z organizacjami rolniczymi działającymi w regionie.

Zagrożenie suszą

W pierwszym okresie raportowania Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej we wszystkich gminach województwa lubuskiego.

Odnotowano najniższe wartości klimatycznego bilansu wodnego w skali całego kraju. Zagrożone suszą są uprawy zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych.        

 

jk

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl