Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

O zdrowiu w praktyce (2011-09-16)


Wojewoda Helena Hatka zaprasza wszystkich Lubuszan do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych.

Wszystko to w związku z  konferencją dotyczącą Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek w urzędzie wojewódzkim. Jej uczestnicy spotykają się aby ujednolicić sposób realizacji zadań przypisanych poszczególnym samorządom w zakresie ochrony zdrowia. Szczególnie ważne jest rozpoznanie potrzeb mieszkańców i podjęcie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia ludności. Wskazane zostaną również kierunki i obszary działań wymagające poprawy.

Mieszkańcy naszego województwa będą mogli zbadać ciśnienie tętnicze krwi, poziom cukru oraz tlenku węgla, a także dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej, czy skorzystać z nauki samobadania piersi. Przy urzędzie wojewódzkim zostanie podstawiony również krwiobus, gdzie będzie można oddać krew.

Wśród zaproszonych na konferencję gości są przedstawiciele m.in. Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W trakcie spotkania możliwe będzie uzyskanie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w ramach punktów konsultacyjnych:
- Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze,
- Oddziału Terenowego Gorzów Wielkopolski Punktu Krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,
- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolski,
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolski,
- Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy,
- Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,
- Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych w Zielonej Górze,
- Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wielkopolski,
- Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl