Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Obwodnica dla Trzciela (2019-08-13)

Wojewoda, Dyrektor Wydziału Infrastruktury LUW, Starosta Międzyrzecka i Burmistrz Trzciela w gabinecie wojewody.
 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się ze Starostą Międzyrzeckim Agnieszką Olender i Burmistrzem Trzciela Jarosławem Kaczmarkiem. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Wydziału Infrastruktury LUW Katarzyna Kis. 

Celem spotkania było omówienie możliwości wsparcia planowanej budowy obwodnicy Trzciela z Funduszu Dróg Samorządowych. Burmistrz Trzciela podkreślił, że starania o budowę obwodnicy trwają od 14 lat. Dodał również, że z punktu widzenia gminy to niezwykle ważna inwestycja, ponieważ pozwoli na jej rozwój i pozyskanie nowych inwestorów.

 

Kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl