Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Otwarcie mieszkania chronionego (2019-09-12)

 
Wojewoda z Prezeską gorzowskiego oddziału PSONI przegląda materiały dotyczące mieszkania chronionego
 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak uczestniczył w otwarciu mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnościami w Gorzowie Wielkopolskim. W mieszkaniu „W Kamienicy”, realizowana będzie opieka wytchnieniowa i treningi samodzielności.

Placówkę nadzoruje gorzowski oddział Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jednostka w Gorzowie otrzymała  blisko 99 tysięcy złotych na doposażenie mieszkania treningowego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Cieszę się, ze wzięliście udział w  konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymaliście dofinansowanie. Łamiecie stereotypy i robicie wielkie rzeczy dla  środowiska osób z niepełnosprawnościami. Chylę przed wami czoła za wszystkie inicjatywy podjęte w Gorzowie – mówił wojewoda do zebranych członków stowarzyszenia i ich podopiecznych.

Wojewoda w mieszkaniu chronionym wypowiada się dla lokalnych mediówMieszkanie chronione

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Pobyt może zostać przyznany m.in. ze względu na:

- trudną sytuację życiową,

- wiek,

- niepełnosprawność,

- chorobę.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, która pod opieką specjalistów przygotowuje osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Może również wspomagać te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

 

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

kw, MRPiPS

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl