Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Pierwszy dzwonek w dobie pandemii (2020-09-01)

 

Po raz pierwszy wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2020/2021 miała miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich.  W czasach pandemii najważniejszy jest bezpieczny powrót uczniów do szkół – podkreślał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

W województwie lubuskim  nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 127 tys.  uczniów. We wszystkich szkołach nauka odbywać się będzie stacjonarnie, ale placówki są też przygotowane na pracę zdalną i mieszaną. We wszystkich placówkach obowiązują  wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne. Ważna jest organizacja współpracy między placówkami oświatowymi a sanepidem.

W nowej rzeczywistości szkolnej zabrzmiał dziś pierwszy dzwonek. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wspólnie z Lubuską Kurator Oświaty Ewą Rawą powitali, po ponad pięciu miesiącach przerwy, wszystkich uczniów. Na uroczystości przybyli poseł RP Elżbieta Płonka, władze powiatu i gminy, przedstawiciele zespolonych i niezespolonych służb, inspekcji i straży, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych  i instytucji oświatowych. Inaugurację poprzedziła msza św., którą odprawił Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Tadeusz Lityński w Kolegiacie pw. Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Krajeńskich.

Wojewódzką Inaugurację roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich patronatem objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, która wystosowała również okolicznościowy list, w którym podziękowała kadrze ośrodka za szczególną pracę, wrażliwość i serce okazywane wychowankom.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich uczy się 145 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną i znaczną. Ośrodek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. W szkołach branżowych przygotowuje wychowanków do życia i radzenia sobie na rynku pracy. Podopieczni Ośrodka zdobywają liczne medale na imprezach sportowych i olimpiadach specjalnych.

Władysław Dajczak docenił sukcesy sportowe podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich, którym przekazał okolicznościowe nagrody.

Wojewoda podziękował Pani dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich Zofii Dajczak, Lubuskiej Kurtor Oświaty Ewie Rawie oraz  Pani Dorocie Konaszczuk - Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu za dotychczasową pracę, ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność w dobie pandemii.

- Ten rok szkolny będzie zupełnie inny i wiele zależy od naszej odpowiedzialności, dyscypliny i solidarności. Dzięki współpracy kilku ministerstw jest możliwy bezpieczny powrót do szkół. Jestem w stałym kontakcie z Ministrem Zdrowia i Ministrem Edukacji Narodowej. Pan Premier Mateusz Morawiecki  zapewnia, że dzięki rządowym wytycznym dzieci powinny wrócić do w miarę normalnego trybu uczenia się. Okres izolacji nie służy dzieciom. Dziś chcemy, żeby uczniowie mogli zdobywać wiedzę w szkołach i rozwijać swoje kontakty rówieśnicze. Życzę wielu sukcesów, szkoły na miarę Waszych oczekiwań. Całemu gronu pedagogicznemu pragnę przekazać wyrazy najwyższego szacunku – mówił Wojewoda Lubuski.

Po uroczystościach,  Wojewoda Lubuski otworzył nowe, wielofunkcyjne boisko sportowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,  które będzie służyć wychowankom w rozwijaniu ich pasji sportowych.

 

mw

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Pierwszy dzwonek w dobie pandemii

Autor mkm, mw, as
Pierwszy dzwonek w dobie pandemii
Autor mkm, mw, as
Pierwszy dzwonek w dobie pandemiii
Autor mkm, mw, as
Pierwszy dzwonek w dobie pandemiii
Autor mkm, mw, as
Pierwszy dzwonek w dobie pandemii
Autor mkm, mw, as
Pierwszy dzwonek w dobie pandemii
Autor mkm, mw, as
Pierwszy dzwonek w dobie pandemii
Autor mkm, mw, as
Pierwszy dzwonek w dobie pandemii
Autor mkm, mw, as
Pierwszy dzwonek w dobie pandemii

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl