Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Podpisane pierwsze umowy w ramach Priorytetu 3 - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (2020-07-08)

Wojewoda Lubuski podpisał 14 umów dot. realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem Priorytetu 3 jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Łączna kwota przekazanych środków dla 20 szkół wyniosła 145 360 zł.

Województwo Lubuskie na ten cel w roku 2020 otrzymało dofinansowanie w kwocie 551.920 zł. Dotacje przyznano 36 Organom prowadzącym dla 65 szkół.

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl