Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Porozmawiajmy o lubuskiej oświacie (2019-08-14)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z Kurator Oświaty Ewą Rawą zaprosili do udziału w poszerzonej formule Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dotyczącej lubuskiej oświaty.

Wydarzenie odbędzie się 29 sierpnia 2019, o godz. 11:00, w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rejestracja uczestników wydarzenia odbędzie się poprzez stronę Lubuskiego Kuratorium Oświaty.

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny

Spotkanie ma nawiązać do przeprowadzonej 26 kwietnia br. inauguracji okrągłego stołu w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki mówił wtedy, że dobry system edukacji jest podstawą nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Dobry system edukacji należy wypracować w rozmowie ze wszystkimi środowiskami, które są z oświatą związane. Dotyczy to nauczycieli, rodziców, uczniów, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, które działają w sferze oświaty.

– Chcemy, aby oświata była nowoczesna i dofinansowana, by zapewniała młodym lubuszanom kształcenie na najwyższym poziomie. Tylko on gwarantuje, że będą mogli odnaleźć się na wymagającym rynku pracy – podkreślił wojewoda.

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa opowiedziała, że Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny ma pomóc wyciągnąć wnioski, które zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Obszary, w których zostaną przeprowadzone rozmowy to:

- nauczyciel w systemie edukacji,

- uczeń w systemie edukacji,

- rodzic w systemie edukacji,

- jakość kształcenia,

- nowoczesna szkoła.

 

kw, jk

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

 

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl