Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej (2020-09-10)

W siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. W spotkaniu uczestniczyli wojewoda Władysław Dajczak oraz przedstawiciele Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Gorzowie Wlkp. jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubuskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubuskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej wziął udział Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.  W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Oddziału Szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, którzy przedstawili realizowane działania w związku z ustawą  z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Ustawa ta określa zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, zasady i tryb prowadzenia ewidencji tych grobów przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Określa również zasady udzielania dotacji celowych i przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów sprawowanej opieki nad tymi grobami.

Natomiast Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych Marek Budniak omówił ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956.

Podczas posiedzenia rozmawiano także o formach wsparcia udzielanych kombatantom w czasie pandemii Covid-19.

 

jk

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

Autor jk
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej
Autor jk
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej
Autor jk
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej
Autor jk
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl