Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Przewozy autobusowe (2019-07-10)

 
Na pierwszym planie w sali konferencyjnej siedzi Wojewoda. Za nim widać rzędzy zebranych samorządowców
 

Wojewoda Lubuski wziął udział w spotkaniu z samorządowcami  województwa lubuskiego. Spotkanie miało charakter informacyjny i dotyczyło omówienia ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa wejdzie w życie 18 lipca br.

Podczas spotkania samorządowcy mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących zasad dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych (gminy, powiatu oraz związku powiatów, a także samorządu województwa). Zadanie te powinny dotyczyć funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Widok na salę konferencyją i siedzących uczestników spotkania. W tle ekran z prezentacją i opowiadająca o Funduszu dyrektor Wydziału Infrastruktury LUW Katarzyna Kis- Myślę, że to spotkanie jest ważne nie tylko dla samorządowców, ale też dla ich społeczności lokalnych. Kiedy promowaliśmy Nową Piątkę element rozwoju połączeń autobusowych cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W czasie odwiedzania wszystkich gmin i powiatów uzyskaliśmy ponad 50 propozycji najpilniejszych połączeń – ze szkołami, szpitalami i innymi miejscami ważnymi z punktu widzenia mieszkańców – mówił wojewoda podczas spotkania.

Wnioski o dopłaty jednostki samorządu terytorialnego będą mogły składań do Wojewody Lubuskiego w sierpniu br. Dopłatę ustalono w kwocie nie wyższej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

- Podobnie jak w programie Fundusz Dróg Samorządowych inicjatywa należy do samorządów. Po 15 lipca będziemy wiedzieli jaka kwota z 300 mln przeznaczonych na ten program  przypadnie na województwo lubuskie. Mam nadzieję, że wraz z samorządami będziemy mogli wspólnie zrealizować ten oczekiwany przez mieszkańców element programu Prawa i Sprawiedliwości – dodał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Dopłacie ze środków Funduszu będą podlegały:

- linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy

- linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

 

Kw, IB

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.


wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl