Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Rozmowy o planach gmin (2020-06-05)

 
 

O planach gminy Dobiegniew i Otyń wojewoda Władysław Dajczak rozmawiał z burmistrz Dobiegniewa Sylwią Łaźniewską oraz burmistrz Otynia Barbarą Wróblewską.

Podczas spotkania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Władysław Dajczak wspólnie z burmistrz Otynia Babarą Wróblewską rozmawiał o sytuacji w gminie Otyń i  planowanych inwestycjach. Burmistrz przedstawiła również wojewodzie sytuację związaną z protestami mieszkańców Bobrowników w związku z rekultywacją składowiska odpadów.

Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska zapoznała wojewodę z aktualnymi planami rozwoju gminy. Tematem rozmowy były również planowane inwestycje infrastrukturalne i możliwości ich wsparcia przez administrację rządową.

Dzisiejsze wizyty odbyły się w ramach uroczystości wręczenia bonów na realizację inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

jk

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl