Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Rozmowy o ważnych inwestycjach (2021-02-23)

Wojewoda z burmistrzem Witnicy
 

Inwestycje w gminie Witnica oraz most tymczasowy w Świerkocinie były tematem spotkania wojewody Władysława Dajczaka z burmistrzem Dariuszem Jaworskim.

Podczas spotkania burmistrz zwrócił się z prośbą o wsparcie gminy w działaniach związanych z możliwością wybudowania mostu tymczasowego. Mógłby on zastąpić wyłączony z ruchu, na czas remontu, most w Świerkocinie. Właścicielem mostu i drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, podległy marszałkowi województwa lubuskiego.

Burmistrz poinformował również wojewodę o zaawansowaniu inwestycji w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus oraz prowadzonym remoncie Domu Kultury w Witnicy. Rozmawiano również o wnioskach jakie gmina złożyła do programu inwestycji związanych z pomocą dla gmin popegeerowskich.

 

jk

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl