Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Rozmowy w powiecie wschowskim (2020-09-14)

 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przyjmując zaproszenie starosty Andrzeja Bielawskiego, złożył wizytę w powiecie wschowskim. W trakcie wizyty omówione zostały inwestycje drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i trwającego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wizyta w powiecie wschowskim rozpoczęła się od spotkania wojewody Władysława Dajczaka ze starostą Andrzejem Bielawskim. W rozmowach uczestniczyła również burmistrz Szlichtyngowej Jolanta Wielgus. Spotkanie było okazją do przedstawienia najważniejszych spraw powiatu wschowskiego. W trakcie wizyty omówione zostały inwestycje drogowe powiecie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i trwającego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wojewoda często podkreśla jak cenne są dla niego rozmowy i spotkania z lubuskimi samorządowcami. Zadeklarował otwartość na współpracę i chęć powrotu do ważnych spotkań z samorządami, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Inwestycje drogowe powiatu wschowskiego realizowane w latach 2016-2020

  • w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  1. I edycja Programu 2015-2016 (realizacja 2016 rok) – dofinansowanie do zadania w kwocie 385.061 zł, rozbudowano odcinek drogi o długości 1,050 km.
  2. II edycja Programu 2015-2016 (realizacja 2017 rok) – dofinansowanie do zadania w kwocie  829.408 zł, rozbudowano odcinek drogi o długości 0,572 km.
  • w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:
  1. nabór wrzesień 2018 - dofinansowanie do zadania w kwocie 1.991.332 zł,  rozbudowany zostanie odcinek o długości 2,200 km – inwestycja w trakcie realizacji.
  2. nabór marzec 2019 - dofinansowanie do w kwocie 1.714.283 zł, wyremontowany zostanie odcinek o długości 1,633 km – inwestycja w trakcie realizacji.
  • W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostka otrzymała 999.915 zł.

 

Łącznie dla powiatu wschowskiego przekazano 5 919.999 zł.


jk

fot. Starostwo Powiatowe we Wschowie

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl