Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

SPOKOJNY ROK U STRAŻAKÓW (2010-02-23)

 Lubuska Państwowa Straż Pożarna podsumowała działania, które wykonała w ubiegłym roku. W odprawie rocznej uczestniczyła Wojewoda Helena Hatka. Na spotkaniu w ośrodku szkolenia w Łagowie, obecni byli przedstawiciele kadry kierowniczej jednostek z naszego regionu.
Jak wynika z raportu rocznego lubuskiej Straży Pożarnej miniony rok należał do stosunkowo spokojnych i bezpiecznych. Liczba interwencji spadła o niemal 14%, mniej było także pożarów, miejsc zagrożenia oraz fałszywych alarmów. Ponadto w ubiegłym roku decyzją Wojewody Lubuskiego powołano sześć oddziałów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Kolejną innowacją było wdrożenie map cyfrowych, pozyskanych z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii, a także realizacja projektów modernizacyjnych ze środków pozyskanych z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”. Narada była ponadto okazją do podsumowania współpracy międzynarodowej, realizowanej przez Straż na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej oraz przedstawienia planu działania na rok bieżący.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl