Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

SPOŁECZNIK ROKU PO RAZ OSIEMNASTY (2019-10-08)

Ruszyła XVIII edycja Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU” w pomocy społecznej województwa lubuskiego. Podobnie jak w poprzednich latach, mogą do niego przystępować osoby, instytucje, organizacje, które przyślą wniosek dotyczący działań w obszarze wsparcia społecznego.

Mottem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest - CZŁOWIEK

Priorytety tegorocznej edycji Konkursu to:

                 1. Człowiek - istota społeczna.
                 2. Jesteś dla mnie wyjątkowym człowiekiem.
                 3. Każdy człowiek ma swojego anioła.
                 4. Jesteś tym, co dajesz.

Celem konkursu jest pokazanie pozytywnych efektów pracy w pomocy społecznej oraz przełamanie stereotypowych działań.

Do 18 października 2019 r. czekamy na Państwa wnioski, które można przekazywać osobiście, drogą pocztową na adres Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 (z dopiskiem „Społecznik Roku”), a także w formie elektronicznej na adres polityka.społeczna@lubuskie.uw.gov.pl (z dopiskiem „Społecznik Roku”)

Rozstrzygnięcie Konkursu i uhonorowanie zwycięzców odbędzie się tradycyjnie w listopadzie br. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Gorzowie Wlkp.

Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak,  serdecznie zaprasza osoby, instytucje, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do udziału w Konkursie.

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego - Regulamin Konkursu

Formularz oświadczenia osoby zgłaszanej do nagrody

Formularz oświadczenia kandydata do nagrody

Wniosek społecznik roku 2019 r. - kat. wydarzenie roku

Wniosek społecznik roku 2019 r. - kat. przyjaciel roku

Wniosek społecznik roku 2019 r. - kat. szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej

Wniosek społecznik roku 2019 r. - kat. działania na rzecz środowiska lokalnego

 

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0

 

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl