Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Spotkanie z burmistrzem Drezdenka (2019-09-19)

Wojewoda, Burmistrz Drezdenka i Dyrektor Generalny LUW rozmawiają podczas spotkania w gabinecie wojewody
 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z burmistrz Drezdenka Karoliną Piotrowską. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku.

Podczas spotkania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Władysław Dajczak wspólnie z burmistrz Karoliną Piotrowską rozmawiali o sytuacji w Szkole Podstawowej nr 1 oraz o przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

jk

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl