Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Spotkanie z przedstawicielami "Solidarności" (2020-01-15)

 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się dzisiaj z przewodniczącymi „Solidarności” regionów zielonogórskiego i gorzowskiego.

Podczas wizyty omówiono współpracę między przedstawicielem rządu w terenie, a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu organizacji uroczystości 40-lecia powstania „Solidarności”.

Zadeklarowano wolę dobrej współpracy.

ach

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl