Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Spotkanie z wójt gminy Bogdaniec (2021-02-19)

Wojewoda z wójt gminy Bogdaniec rozmawiają przy stole w gabinecie
 

Z wójt gminy Bogdaniec Krystyną Pławską wojewoda Władysław Dajczak rozmawiał o funkcjonowaniu ŚDS oraz działaniach na wypadek zagrożenia powodziowego.

W czasie spotkania rozmawiano o funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce, który oferuje 25 miejsc dziennych, w tym 10 miejsc dla osób ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wójt przekazała wojewodzie, że placówce potrzebne jest wsparcie na dofinansowanie klimatyzacji, która wpłynie na komfort podopiecznych.

Spotkanie było także okazją do omówienia działań na wypadek zagrożenia powodziowego. Gmina Bogdaniec należy do gmin nadwarciańskich, szczególnie zagrożonych ewentualną powodzią.

 

jk

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl