Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

System wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (2018-07-10)

Widok sali z tyłu. Minister Rafalska przemawia do zebranych osób. W tle wojewoda (powiększ zdjęcie)
 

W Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie w ramach regionalnych konsultacji budowy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. W Lubuskiem w konsultacjach udział wzięła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

9 lipca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyło sie spotkanie w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele PFRON, NFZ, ZUS, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i samorządu z terenu województwa.

Podczas spotkania omówione zostały tematy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W szczególności związane z wdrażaniem  mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z jej filarami – Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietem społecznej odpowiedzialności i Programem „Dostępność Plus”.

– Dziś pierwszy dzień konsultacji regionalnych dotyczących rozwiązań systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Jednym z jego elementów jest solidarnościowy fundusz, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki. Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych ma być zasilany z dwóch źródeł: z części składki na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Wojewoda Lubuski dodał, że w Lubuskiem jest to szczególnie ważne spotkanie, gdyż liczba osób niepełnosprawnych wynosi ponad 17% populacji całego województwa, co daje  pierwsze miejsce w Polsce. – W 2017 roku z  różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych skorzystało w regionie ponad 15 tys., co stanowiło aż 39% osób w ogóle korzystający z pomocy społecznej – podkreślił wojewoda Władysław Dajczak.

Konsultacje

W czasie spotkania konsultacyjnego zostały przedstawione wprowadzane kompleksowe rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które przełożą się na realną zmianę jakościową i ilościową. Oprócz dotychczas wprowadzonych rozwiązań zaprezentowane zostały nowe o charakterze długookresowym, m.in. Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych wraz z Programem Narodowego Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, reformą systemu orzekania o niepełnosprawności, zatrudnienie wspomagane. Szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są takie rozwiązania ustawowe jak zapewnienie opieki wytchnienieniowej i wprowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.

Dotychczas wprowadzone rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów:

-          Program „Za Życiem”,

-          Program „Rodzina 500+”,

-          podwyższenie renty socjalnej,

-          wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego,

-          nowe zasady obliczania ulgi rehabilitacyjnej,

-          zwiększenie dofinansowania pobytu pracowników zakładów aktywności zawodowej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

jk, MRPiPS

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl