Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Sytuacja Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze (2019-08-08)

Za stołem konferencyjnym siedzi od lewej - Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wicewojewoda Lubuski, Dyrektor Wydziału Zdrowia LUW, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW
 

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak poinformował o aktualnych działaniach związanych z wykryciem w zielonogórskim szpitalu obecności bakterii Klebsiella pneumoniae NDM, zwanej potocznie bakterią New Delhi.

W konferencji uczestniczyli również Dyrektor Wydziału Zdrowia  LUW Bożena Chudak, zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Artur Wójtowicz oraz Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. lek. med. Dorota Konaszczuk.

Podjęte działania

Wojewoda Lubuski wraz z podległymi służbami podjął szereg działań w związku z pojawieniem się bakterii w szpitalu w Zielonej Górze. Niezwłocznie podjęto działania nadzorczo-kontrolne we współpracy m.in. ze służbami sanitarnymi,  konsultantem wojewódzkim w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii.

Służby sanitarne prowadzą bieżący stały nadzór nad sytuacją. W wyniku kontroli stwierdzono pewne nieprawidłowości proceduralne i zaniedbania zarządcze po stronie szpitala i jak najszybciej wydano zalecenia ze wskazaniem natychmiastowego ich wprowadzenia. Zarekomendowano również ograniczenie przyjęć planowych na wszystkich oddziałach szpitalnych.

Wojewoda wystąpił do prezesów szpitali o monitoring sytuacji i wdrożenie zaleceń, które minimalizują ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii. Wydał również zalecenie zwiększonego nadzoru właścicielskiego nad Szpitalem Uniwersyteckim, które skierował do Marszałka Województwa Lubuskiego i Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W najbliższy wtorek odbędzie się obowiązkowe szkolenie eksperckie poświęcone tematyce zakażeń szpitalnych, przeznaczone dla dyrektorów szpitali, zastępców dyrektorów ds. medycznych, pielęgniarek epidemiologicznych i zespołów ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Wojewoda planuje również formalne powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Epidemiologicznych, w którego skład mają wejść konsultanci wojewódzcy, eksperci i dyrektorzy szpitali. Pozwoli to na ścisłą współpracę i monitorowanie migracji pacjentów oraz personelu a także wsparcie merytoryczne każdego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Wydział BZK urzędu wojewódzkiego codziennie zbiera informacje ze szpitali by monitorować sytuację w celach prewencyjnych.

Szpital Uniwersytecki

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze do tej pory stwierdzono 6 przypadków zakażenia bakterią. Zakażenie kolejnych 10 osób jest potwierdzane. W tym momencie pacjenci nie wykazują objawów chorobowych i są jedynie nosicielami. Bakteria może jednak uaktywnić się i wywoływać wiele konsekwencji zdrowotnych.

Bakteria New Delhi

Bakteria jest bardzo trudna do zwalczenia i lekooporna. Odmiana występująca w Zielonej Górze jest podatna na działanie antybiotyku – kolistyny.

W 2015 Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Gorzowie Wielkopolskim również walczył z bakterią New Delhi, która pojawiła się w placówce.

 

Kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl