Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

WOJEWODA OGŁASZA ALARM PRZECIWPOWODZIOWY (2010-05-24)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka ogłosiła alarm przeciwpowodziowy dla terenów powiatów: wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego i gorzowskiego. Związany jest on z sytuacją hydrologiczną na rzece Odra.

Wojewoda Lubuski wydała zarządzenie skierowane do starostów wymienionych powiatów oraz wszystkich służb, straży, inspekcji, biorących udział w zabezpieczeniach przeciwpowodziowych. Mają oni obowiązek podjąć niezbędne działania organizacyjne i techniczne, które mogą zminimalizować mogące wystąpić zagrożenia życia, zdrowia lub mienia oraz środowiska naturalnego. Działania te mają być zgodne z posiadanymi planami operacyjnymi ochrony przed powodzią, planami reagowania kryzysowego oraz posiadanymi innymi dokumentami planistycznymi.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
20100524114831_zarzadzenie_w sprawie_alarmu_przeciwpowodziowego.pdf 20100524114831_zarzadzenie_w sprawie_alarmu_przeciwpowodziowego.pdf
IntraCOM Katowice
664.45KB 20100524114831_zarzadzenie_w sprawie_alarmu_przeciwpowodziowego.pdf pobierz

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl