Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

W TROSCE O GODNOŚĆ DZIECKA (2010-02-24)

Wojewoda Lubuski Helena Hatka wzięła udział w konferencji naukowej poświęconej problemowi godności i poszanowania praw dziecka, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

„Godność i równość w prawach socjalnych i w prawie do ochrony zdrowia dziecka” – to prezentacja, z jaką wystąpiła Wojewoda Lubuski.  Wykład dotyczył najistotniejszych kwestii, związanych z pomocą społeczną, ochroną zdrowia, a także założeniami Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013. 

 

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi Uniwersytetu zielonogórskiego, m.in. prof. Zbigniew Izdebski, prof. Marek Piechowiak i prof. Grażyna Miłkowska, a także Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolski insp. Leszek Marzec i Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. Podczas konferencji poruszano zagadnienia wolności, praw i poszanowania godności dziecka. 

 
Równolegle odbywały się „Warsztaty antydyskryminacyjne metodą Anti Bias”, prowadzone przez trenerów z Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego CIVILITAS, a także zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych. 

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl