Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Więcej łóżek w gorzowskim szpitalu (2019-09-09)

 
 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak uczestniczył w uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego rozbudowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim o pawilon medyczny dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii ma zwiększyć dostępność do wysokiej jakości usług zdrowotnych w województwie.

Inwestycja zakłada rozbudowę zespołu budynków szpitalnych  o pawilon dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii. Nowy pawilon będzie połączony komunikacyjnie z pozostałymi budynkami szpitalnymi.

- Podejmowanie takich inwestycji w naszym województwie to dobra informacja dla mieszkańców, ponieważ zwiększają one dostępność do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Przykładowo, na Oddziale Hematologii przeprowadzane będą m.in. specjalistyczne przeszczepy szpiku, dotychczas niedostępne na terenie naszego województwa – podkreślał wojewoda po podpisaniu aktu erekcyjnego.

Wojewoda w towarzystwie senatora Komarnickiego i Poseł Sibińskiej. W tle Biskup Lityński i inni uczestnicy uroczystości O rozbudowie

Po zakończeniu inwestycji liczba łóżek na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii ma zwiększyć się o 10, natomiast na Oddziale Hematologii o 17 łóżek.  Powstanie także Pododdział  Leczenia Ostrej Białaczki oraz Pododdział Przeszczepowy i Bank Komórek Macierzystych. Wartość inwestycji wyniesie 44 mln zł.

Inwestycja jest zgodna z Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Lubuskiego ustalonymi Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2016r.

 

kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl