Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Wierzbniczanki zasłużone dla kultury (2019-08-10)

 
 
Wojewoda wręcza odznaczenie pani Ewelinie Gałąszczak
 

Podczas trwającej w Bytomiu Odrzańskim XXV Biesiady Zespołów Ludowych i Grup Śpiewaczych, wojewoda wręczył członkom zespołu „Wierzbniczanki” odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Zespół „Wierzbniczanki” promuje polską kulturę ludową z górskich regionów, ponieważ założycielami były panie wywodzące się z Białki Tatrzańskiej. Występuje na wielu imprezach, festiwalach, uroczystościach i przeglądach zarówno w kraju, jak i za granicą.

- Sztuka i kultura ludowa jest elementem kultury narodowej oraz jednym z fundamentów naszej narodowej tożsamości. Cieszę się i jestem zaszczycony, że mogę dzisiaj, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczyć honorowe odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej" Panu Tadeuszowi Winsławskiemu i  Pani Ewelinie Gałąszczak, którzy od kilku dziesięciu lat tę sztukę i kulturę upowszechniają i chronią – mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak w czasie uroczystości.

Widok na tłum uczestniczący w BiesiadzieUwagę słuchaczy przyciągają piękne, oryginalne stroje, ręcznie haftowane przez rodowitych górali, a także kapela grająca na prawdziwych instrumentach. W dorobku tego nadzwyczaj aktywnego zespołu jest częsta  prezentacja twórczości w zielonogórskim Radiu Zachód oraz wiele wspaniałych występów, wyróżnień i nagród.

Odznaczeni

Ewelina Gałąszczak od 2012 kieruje zespołem oraz jest Prezesem Stowarzyszenia Artystów Współczesnej Kultury Ludowej „Wierzbniczanki”. W swojej społecznej pracy twórczo interpretuje muzykę ludową we współczesną formę muzyczną. która poszerza krąg odbiorców twórczości ludowej, również wśród młodzieży. Dzięki jej zaangażowaniu zespół ,,Wierzbniczanki” stał się jednym z najlepszych w województwie lubuskim i uczestniczy w imprezach krajowych i międzynarodowych, promując polską kulturę ludową.

Wojewoda przemawia na scenie. W tle zespół "Wierzbniczanki", po lewej stronie ozdoba z naręcza żółtych słoneczników Tadeusz Winsławski  od 10. roku życia gra na skrzypcach w różnych zespołach i małych grupach artystycznych. Zdobył uprawnienia do pracy jako instruktor w amatorskim ruchu artystycznym. W swojej pracy artystycznej akompaniował w Zespole ,,Nary Doro”. Od 13 lat jest członkiem Zespołu Ludowego ,, Wierzbniczanki” w Bytomiu Odrzańskim. Jest autorem wielu wierszy i piosenek ludowych.

 

Kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl