Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Wojewoda o programach rządowych w powiecie wschowskim (2019-05-23)

Przy stole prezydialnym rozmawiają Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, poseł RP Marek Ast i starosta wschowski Andrzej Bielawski.
 

O infrastrukturze drogowej, programach społecznych i gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa w powiecie wschowskim rozmawiał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak ze Starostą Wschowskim.

W Starostwie Powiatowym we Wschowie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się ze starostą Andrzejem Bielawskim oraz posłem RP Markiem Astem, aby omówić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w samorządzie.

- Samorząd jest tym miejscem, gdzie skupiają się wszystkie problemy mieszkańców województwa. W związku z tym,  bez kontaktu z samorządem wojewoda nie miałby dobrej orientacji  w jakich obszarach należy wspierać społeczności lokalne, by zapewnić rozwój województwa.  Ze starostą wschowskim rozmawialiśmy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, o wyrażenie zgody na zbycie tych nieruchomości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządu podjąłem już 14 decyzji w tym zakresie, pięć  jest w tej chwili procedowanych. Jest też majątek, który powinien wrócić do Skarbu Państwa. To są publiczne środki,  które trzeba właściwie wykorzystywać - podkreślił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Wojewoda wspomniał także ostatnią wizytę Premiera RP,  podczas której wręczono samorządom kolejne promesy na remonty dróg lokalnych,  inwestycje  bardzo oczekiwane przez mieszkańców.

- Przypomnę, że w naszym województwie w ciągu 3,5 roku trafiło do samorządów 170 mln zł. To są takie pieniądze,  których nigdy wcześniej nie było. Przed nami nowy program,  w skali kraju 6 miliardów zł. , do województwa  lubuskiego trafi 140 mln zł. Powiat wschowski stara się o 3 mln zł  na drogi. Przed nami jeszcze wiele wspólnych działań, szczególnie w obszarze polityki społecznej – mówił Wojewoda Lubuski.

 PROGRAM „ RODZINA 500+”

Od początku realizacji Programu „Rodzina 500+” do chwili obecnej przekazano do gmin powiatu wschowskiego środki w wysokości ponad 78,3 mln zł na wypłaty świadczenia wychowawczego wraz z przysługującymi kosztami obsługi, w tym:

- Wschowa – 41,3 mln zł,

- Sława – 26,8 mln zł,

- Szlichtyngowa – 10,2 mln zł

PROGRAM „DOBRY START”

Gminy powiatu wschowskiego wypłaciły w 2018 r. świadczenia Dobry Start łącznie dla 4.837 dzieci. Na realizację Programu otrzymały łącznie z kosztami obsługi ponad 1,5 mln zł.

Program wieloletni „Senior+”

Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje 19 placówek „Senior+”, w tym 9 Dziennych Domów „Senior+” oraz 8 Klubów „Senior+”, oferujących miejsca dla 553 osób.

W powiecie wschowskim Program jest realizowany jedynie przez Gminę Szlichtyngowa. Oferuje on 30 miejsc. Gmina w 2018 r. na utworzenie placówki otrzymała dofinansowanie w wysokości 148.838,38 zł, które wykorzystała w 100%.

Infrastruktura

Powiat wschowski otrzymał 20.05.2019 r. promesę na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 4.890.282,00 zł, w tym 2.931.217,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

mw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Wojewoda o programach rządowych w powiecie wschowskim

Autor mw
Wojewoda o programach rządowych w powiecie wschowskim. Od lewej poseł RP Marek Ast, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i starosta wschowski Andrzej Bielawski.
Autor mw
Przy stole prezydialnym rozmawiają Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, poseł RP Marek Ast i starosta wschowski Andrzej Bielawski.
Autor mw
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak o programach rządowych w powiecie wschowskim rozmawia ze starostą Andrzejem Bielawskim.
Autor mw
Wojewoda Lubuski o programach rządowych w powiecie wschowskim razem z posłem RP Markiem Astem i starostą Andrzejem Bielawskim podczas briefingu prasowego.
Autor mw
Przed budynkiem Starostwa Powiatowego we Wschowie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, poseł RP Marek Ast i starosta Andrzej Bielawski.
Autor mw
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak z posłem RP Markiem Astem.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl