Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów (2015-06-10)

W urzędzie gminy Gubin doszło do spotkania rolników z władzami samorządowymi i przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych. Na rozmowy zaproszona została również Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos. Rozmawiano o umowach na dzierżawę gruntów usytuowanych na terenie planowanej kopalni.

Spotkanie przyniosło pozytywne ustalenia dla rolników z gmin Brody i Gubin. Do tej pory rolnicy dzierżawiący grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych musieli co roku przedłużać umowy. To oznaczało, że nie mają możliwości inwestowania w swoje gospodarstwa przy użyciu takich instrumentów finansowych jak dopłaty bezpośrednie, kredyty preferencyjne czy odliczenia akcyzy paliwowej.

Emilian Dzik, Zastępca Dyrektora Lubuskiej Filii Agencji Nieruchomości Rolnej w Zielonej Górze podczas wczorajszego spotkania zadeklarował, że ANR chce z rolnikami podpisywać dłuższe umowy nawet na 10 lat z możliwością bezprzetargowej sprzedaży ziemi dzierżawcom.

Dotychczasową praktykę podpisywania umów jednorocznych Agencja wiązała z brakiem aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin i Brody.

Wojewoda Lubuski, na skutek braku działań ze strony wójta gminy został zobowiązany przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze do ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin, w tym węgla brunatnego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin, w formie zarządzenia zastępczego. Zarządzenie to zostało zaskarżone przez gminę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a po oddaleniu skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos zadeklarowała, że do czasu rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny opracuje koncepcję ochrony obszarowej i czasowej złóż węgla brunatnego (jako materiał wyjściowy do studium). Dokument ma umożliwić podejmowanie przez ANR decyzji w oparciu zarówno o interesy gospodarcze kraju jak i potrzeby i komfort gospodarowania przez dzierżawców.

Wojewoda wystosowała również pismo do Głównego Geologa Kraju o sprecyzowanie na czym polega ochrona złóż kopalnianych. Zamierza spotkać się również z Dyrektorem ANR w Gorzowie oraz Prezesem Agencji w Warszawie. Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o podjętych w tej sprawie decyzjach.

We wczorajszym spotkaniu wzięli również udział Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk oraz Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Lubuskiego.

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów

Autor LUW
Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów
Autor LUW
Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów
Autor LUW
Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów
Autor LUW
Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów
Autor LUW
Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów
Autor LUW
Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów
Autor LUW
Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów
Autor LUW
Wojewoda w Gubinie: Ochrona złóż a komfort użytkowania gruntów

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl