Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Wszyscy „TworzyMY atmosferę” (2015-09-15)

Ministerstwo Środowiska realizuje ogólnopolską kampanię na temat ochrony powietrza. Jest wiele rzeczy, które można robić, aby chronić zdrowie swoje i bliskich przed złym wpływem zanieczyszczeń.

Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza – to główne przesłanie rozpoczynającej się dziś kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza.

W głównych stacjach telewizyjnych są emitowane spoty kampanii „TworzyMY atmosferę”. Mają one uświadomić odbiorcom, jaki wpływ ich indywidualne wybory mają na jakość powietrza, a co za tym idzie – na stan zdrowia i komfort życia ich samych, a także najbliższych członków rodziny. Wbrew obiegowym opiniom za przekroczone normy dotyczące jakości powietrza w naszym kraju odpowiadają przede wszystkim domowe instalacje grzewcze i transport samochodowy, a nie przemysł.

- Kampania pokazuje, że dla poprawy stanu powietrza znaczenie mają nawet drobne decyzje – kupno węgla o odpowiednich parametrach, dbanie o sprawność domowego kotła grzewczego, zaprzestanie palenia śmieci czy rezygnacja z używania samochodu, gdy można skorzystać z transportu publicznego lub roweru. Ma też uświadomić, że większość działań ograniczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przeciwnie – w dłuższej perspektywie może przełożyć się na istotne oszczędności w domowym budżecie – mówi Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Wyniki sondażu zrealizowanego w sierpniu 2015 r. dla Ministerstwa Środowiska pokazują, że choć Polacy zdają sobie sprawę ze znaczenia jakości powietrza dla komfortu ich życia, to ponad 80 proc. z nich uważa, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy miejsca, w którym mieszkają.

Więcej o kampanii: www.tworzymyatmosfere.pl.

Opr. na podstawie informacji Ministerstwa Środowiska eg

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl