Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej w Krośnie Odrzańskim (2021-01-12)

Wojewoda przemawia w czasie uroczystości.
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna istotne  inwestycje w Krośnie Odrzańskim – rozbudowę wałów przeciwpowodziowych i remont zabytkowego mostu drogowego.

Wojewoda Władysław Dajczak uczestniczył w uroczystej inauguracji inwestycji, w czasie której podpisano umowy pomiędzy wykonawcami prac, a PGW Wody Polskie. Rozpoczęcie robót jest zaplanowane jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku.

W otwarciu uczestniczył Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, parlamentarzyści z Ziemi Lubuskiej oraz Marszałek Województwa Lubuskiego, Starosta Krośnieński, Burmistrza Krosna Odrzańskiego i przedstawiciele wykonawców prac.

- Reprezentowanie Rządu Zjednoczonej Prawicy to dla mnie zaszczyt, ponieważ dostrzega on potrzeby ludzi mieszkających poza Warszawą i poza wielkimi centrami. Inwestycje, o których dziś mówimy mają ogromne znaczenie. Są oczekiwane zarówno przez mieszkańców Krosna Odrzańskiego, jak i całego regionu  – powiedział wojewoda Władysław Dajczak przypominając, że w województwie lubuskim realizowanych jest wiele projektów rozwijających infrastrukturę drogową za pomocą programów rządowych takich jak program 100 obwodnic, czy Mosty dla regionów.Wspólne zdjęcie z wykonawcami i przedstawicielami Wód Polskich oraz innymi gośćmi

- Wody Polskie mają ambicje, aby stać się jednym z najważniejszych inwestorów wśród podmiotów publicznych. Obecnie prowadzimy szereg inwestycji związanych z gospodarką wodną i bezpieczeństwem powodziowym oraz z żeglugą - powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślając, że Wody Polskie prowadzą działania na terenie całego kraju, zarówno w kontekście kompleksowego gospodarowania wodami ale też zwiększania bezpieczeństwa powodziowego.

Zakres prac

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych i budowa kanału ulgi będzie opiewała na kwotę 117 mln zł. Zadania zostaną zrealizowane by wzmocnić ochronę przeciwpowodziową miasta. Pozwolą również na skuteczniejsze lodołamanie oraz dalszy rozwój tzw. Odrzańskiej Drogi Wodnej.Wspólna wypowiedź do telewizji wojewody i dyrektora Wody Polskie Wrocław

Drugą inwestycją jest przebudowa i podniesienie zabytkowego mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą drogową. Podczas prowadzenia robót konstrukcyjnych i montażowych na moście, jego konstrukcja zostanie wzmocniona, a elementy poddane konserwacji.

 

 

PGW WP, kw

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl