Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Wznowienie działalności placówek dziennego pobytu w województwie lubuskim (2020-05-22)

Wojewoda Lubuski, po zasięgnięciu opinii Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, podjął decyzję o wznowieniu działalności wszystkich placówek wsparcia dziennego działających na terenie województwa.

Od poniedziałku - 25 maja 2020 r. – działalność rozpoczynają zatem:

  • dzienne domy i kluby seniora, w tym placówki działające w ramach Programu „Senior+”,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • placówki wsparcia dziennego,
  • centra integracji społecznej,
  • kluby integracji społecznej.

Aktualnie w woj. lubuskim funkcjonuje około 200 różnego rodzaju placówek oferujących dzienne wsparcie dla ok. 5000 osób, w tym: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży.

Priorytetem wznawianej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć i pracownikom jednostek.

Szczegółowe rekomendacje i wskazówki dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz--bezpieczenstwo i https://www.gov.pl/web/rodzina/10-pytan-o-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubuskim jest na bieżąco monitorowana. W przypadku jej pogorszenia, wojewoda może podjąć decyzję o ponownym zawieszeniu działalności wskazanych jednostek.

WPS

 Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

WPS

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl