Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Wzrost dochodów państwa (2016-03-17)

 

Wynikiem działań Wojewody Lubuskiego jest pozyskanie dodatkowych funduszy z rezerwy budżetu państwa w wysokości 226.750 zł, na urealnienie wartości rynkowych nieruchomości państwowych. W efekcie zwiększą się dochody Skarbu Państwa.

W latach 2013-2014 na ten cel uzyskano łącznie 535.440 zł. Dokonano aktualizacji opłat rocznych dla 2.291 nieruchomości, co w konsekwencji skutkować będzie wzrostem dochodów budżetu państwa rzędu 3 mln zł. W tym roku planuje się zwiększenie dochodów po aktualizacji o kolejny 1 mln zł rocznie.

Przyznane kwoty podzielono zgodnie z wnioskami i tak Prezydenci Miast otrzymają: Gorzowa Wlkp. 60 tys. zł, Zielonej Góry 30 tys. zł., natomiast starostowie: gorzowski 3 tys. zł, świebodziński 20 tys., krośnieński 25 tys. zł, międzyrzecki 30 tys. zł, nowosolski 20 tys. zł, wschowski 10 tys. zł, zielonogórski 8,75 tys. zł i żarski 20 tys. zł.  Środki te zostaną przeznaczone na aktualizację opłat użytkowania wieczystego.

gn

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl