Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej (2019-05-23)

Wojewoda Lubuski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w roku 2019 w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 31 maja 2019 r.

 Poniżej, w plikach do pobrania - zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej oraz formularz zgłoszenia.

Załącznik Nr 1 – zaproszenie Wojewody Lubuskiego do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 2 – formularz zgłoszenia

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl