Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Zasłużeni kulturze (2020-09-11)


Wojewoda Władysław Dajczak wręczył nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Złotą Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”. Praca przy zabytkach daje wiele satysfakcji, ale jest również pracą niełatwą, która wymaga wielkiej wiedzy i zachowania najwyższych standardów – podkreślił wojewoda.
 
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy art. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ceremonie wręczenia odznaczeń odbyły się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie oraz Zespole klasztornym w Gościkowie-Paradyżu.

– Dziękuję dziś osobom, które zaangażowane są w niezwykle ważną sferę ochrony zabytków. Jest to ochrona naszego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, dziedzictwa które tworzy naszą tożsamość. A jak mówił śp. prezydent prof. Lech Kaczyński, bez tożsamości nie zbudujemy silnego państwa ani silnego narodu – powiedział wojewoda Władysław Dajczak podkreślając, że praca przy zabytkach daje wiele satysfakcji, ale jest również pracą niełatwą, która wymaga wielkiej wiedzy i zachowania najwyższych standardów.

Wojewoda Władysław Dajczak podziękował wszystkim lubuskim konserwatorom za ich profesjonalizm i zaangażowanie.

Uroczystość w Sulechowie

  • Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” uhonorowany został Adam Olejnik, dyplomowany organmistrzem od  1991 r., prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne zabytkowego instrumentarium organowego na terenie całego kraju.

W Lubuskiem przywrócił do świetności i użytku instrumenty m.in., w świątyniach w Kosieczynie, Lubsku, Świebodzinie, Podlegórzu, Klępsku, Gościkowie-Paradyżu, Bogaczowie, Mirostowicach Dolnych. Szeroka wiedza Adama Olejnika nt. budownictwa organowego poparta nie tylko teoretycznym przygotowaniem, ale też praktycznymi umiejętnościami i doświadczeniem w tym zakresie czynią go autorytetem w tej dziedzinie.

Jako propagator wysokich standardów pracy organmistrzowskiej, prowadzi też edukacyjną i popularyzatorską działalność w zakresie organmistrzostwa. Jest twórcą Lubuskiego Szlaku Organowego - jedynego w kraju turystyczno-kulturowego szlaku organowego, obejmującego najciekawsze i najcenniejsze instrumentarium organowe województwa lubuskiego.

  • Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” uhonorowany został ks. Proboszcz Andrzej Szkwarek, który od wielu sprawuje opiekę nad zabytkami. Już w 2006 r. dzięki jego zaangażowaniu i determinacji kościół w Strzegowie odzyskał dawny blask.

Od 2015r. opiekuje się kościołami pw. Podwyższenia  Krzyża Św. w Sulechowie  i pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku. Bardzo starannie przygotowuje ich remonty, rozpoczynając od wystąpienia o zalecenia konserwatorskie, przeprowadzenia badań konserwatorskich i opracowania projektów budowlanych.

Działalność i wielkie zaangażowanie ks. kan. Andrzeja Szkwarka, który  corocznie podejmuje trudne zadania przyczyniły się do znacznej poprawy stanu zachowania  niezwykle cennych obiektów sakralnych i wyeksponowania ich walorów.

Uroczystość w Zespole klasztornym w Gościkowie-Paradyżu

  • Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” uhonorowany został konserwator Marcin Kozarzewski, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami.

Posiada specjalistyczną wiedzę i długoletnią praktykę związaną z prowadzeniem prac konserwatorskich w zabytkach. Do najważniejszych prac w tym zakresie należą m.in. prace konserwatorskie w kościele w Brochowie, Archikatedrze Warszawskiej katedrze w Kołobrzegu, Łazienkach Królewskich, Nieborowie, a także na zamku w Malborku.  

Od 2007 roku Marcin Kozarzewski wykonuje prace konserwatorskie na terenie województwa lubuskiego, m.in. w pocysterskim kościele w Gościkowie-Paradyżu, w kościele w Kosieczynie, dawnym opactwie w Żaganiu i  kaplicy Bożego Grobu w Żaganiu, a także w kościele farnym w Kożuchowie, oraz w kościołach w  Chotkowie i Klępsku.

 

jk, lwkz.pl

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Zasłużeni kulturze

Autor jk
Zasłużeni kulturze
Autor jk
Zasłużeni kulturze
Autor jk
Zasłużeni kulturze
Autor jk
Zasłużeni kulturze
Autor jk
Zasłużeni kulturze
Autor jk
Zasłużeni kulturze
Autor jk
Zasłużeni kulturze
Autor jk
Zasłużeni kulturze

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl