Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Zespół ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie (2016-02-08)

Z udziałem dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzeja Rochmińskiego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie. Spotkanie odbyło się na zaproszenie wojewody Władysława Dajczaka.  

Wojewoda Władysław Dajczak, otwierając spotkanie wyraził nadzieję na dalszą merytoryczną i roboczą współpracę z Lubuską Izbą Rolniczą oraz całym środowiskiem rolników lubuskich. Wojewoda wspomniał o tematach już podjętych na forum Sejmu i senatu oraz współpracy w przekazywaniu postulatów bezpośrednio do ministerstwa rolnictwa. Wojewoda nawiązał tu do deklaracji złożonych 15 stycznia podczas spotkania z przedstawicielami środowisk rolniczych: Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Lubuskiego Forum Rolniczego.

Poza tematami podjętymi przez rolników, m.in. strategią polityki łowieckiej, spotkanie miało głównie na celu wypracowanie wspólnego wniosku do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela o przyspieszenie płatności obszarowych dla lubuskich rolników. Wojewoda zobligował się do pisemnego oraz osobistego zasygnalizowania w Warszawie wszystkich poruszonych na spotkaniu tematów.

ts

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Zespół ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie

Z udziałem dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzeja Rochmińskiego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie. Spotkanie odbyło się na zaproszenie wojewody Władysława Dajczaka.
Autor ts
Zespół ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie
Autor ts
Zespół ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie
Autor ts
Zespół ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie
Autor ts
Zespół ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie
Autor ts
Zespół ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl