Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

Żłobek w Drezdenku otwarty! (2020-08-29)

 

60 dzieci w wieku do lat 3 znajdzie miejsce w nowo otwartym żłobku w Drezdenku. To pierwsza tego typu placówka w gminie, inwestycja powstała w ramach rządowego programu Maluch Plus. W otwarciu uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

W Drezdenku odbyło się otwarcie żłobka, jest to pierwsza tego typu placówka w gminie. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z rządowego programu "Maluch Plus" 2019. Żłobek rozpocznie działalność 1 września, w placówce znajdują się miejsca dla 60 dzieci w wieku do lat 3.

– Jest to oczekiwana inwestycja i wspaniałe miejsca o wysokim standardzie opieki dla 60 dzieci. Gratuluję samorządowi, że dostrzegł potrzebę takiej inwestycji. W ciągu ostatnich 4 lat, w ramach rządowego programu Maluch, trafiło do województwa lubuskiego 40 milionów złotych i zostało już stworzonych 1637 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia – zaznaczył wojewoda Władysław Dajczak dodając, że w regionie jest jeszcze 46 gmin w których nie funkcjonują tego typu instytucje opieki nad dziećmi.

Gminny żłobek w Drezdenku

W ramach Resortowego programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 Gmina Drezdenko otrzymała dotacje ze środków Funduszu Pracy w wysokości 1.800.000 zł, wkład własny Gminy wyniósł 1.002.688,97 zł.

  • Łączna wartości inwestycji dot. budowy żłobka: 2.802.688,97 zł

W 2020 r. Gmina Drezdenko uzyskała wsparcie w ramach Programu MALUCH+ w zakresie wsparcia na funkcjonowanie 60 miejsc utworzonych w ramach edycji 2019. Kwota dotacji wynosi 48 600 zł.

MALUCH + 2021

29 lipca 2020 r. ogłoszony został Program Maluch + 2021, w którym łącznie do przyznania jest 450 mln zł wsparcia na tworzenie nowych i dofinansowanie już funkcjonujących miejsc opieki nad dziećmi.

  • 7 września ruszy nabór wniosków do programu „Maluch+” w edycji 2021.

Tak jak w latach ubiegłych  Program realizowany będzie w ramach 4 modułów - dwa dla JST i dwa dla podmiotów prywatnych z przeznaczeniem na tworzenie nowych miejsc opieki oraz na funkcjonowanie już istniejących placówek. 

 

jk

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Żłobek w Drezdenku otwarty!

Autor jk
Żłobek w Drezdenku otwarty!
Autor jk
Żłobek w Drezdenku otwarty!
Autor jk
Żłobek w Drezdenku otwarty!
Autor jk
Żłobek w Drezdenku otwarty!
Autor jk
Żłobek w Drezdenku otwarty!

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl