Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

VI edycja Konkursu Wojewody Lubuskiego na kartkę świąteczną! (2018-11-15)

Widok na rozłożone na stole kartki świąteczne. (powiększ zdjęcie)
 

Konkurs plastyczny skierowany jest do wychowanków przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych z regionu. Zwycięska praca będzie oficjalną kartką świąteczną Wojewody Lubuskiego.

Zwycięski projekt będzie oficjalną kartką Wojewody Lubuskiego na Święta Bożego Narodzenia i zostanie wysyłana z życzeniami w formie elektronicznej oraz tradycyjnej do instytucji współpracujących z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.

Uczestnicy konkursu mogą przygotować swoje prace dowolnymi technikami plastycznymi. Maksymalny format to A4. Przy wykonywaniu kartki należy wziąć pod uwagę techniczne możliwości zeskanowania pracy.

Warunkiem zakwalifikowania kartki do konkursu jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej, podpisanej karty zgłoszeniowej, opieczętowanej przez dane przedszkole lub szkołę i przyklejonej z tyłu pracy. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrodę rzeczową.

Jak zgłosić pracę konkursową?

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy przesłać pocztą na adres Organizatora:

Lubuski Urząd Wojewódzki

Biuro Wojewody

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem na przesyłce „Kartka świąteczna – VI edycja”

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, ul. Jagiellończyka 8, parter, (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).

  • Termin dostarczenia prac: 22 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28 listopada 2018 r., a wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.lubuskie.uw.gov.pl.

 

jk

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia 2018-11-15 13:56
Jolanta Krynicka
209.23KB Karta zgłoszenia pobierz
Regulamin konkursu Regulamin konkursu 2018-11-15 13:56
Jolanta Krynicka
373.34KB Regulamin konkursu pobierz

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl