Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydarzenia

XVII Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego (2018-11-26)

Wojewoda Lubuski i dyrektor z MRPiPS z laureatami Konkursu Społecznik Roku (powiększ zdjęcie)

W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Wojewódzkie Obchody dnia Pracownika Socjalnego. Wojewoda Lubuski wręczył statuetki laureatom i wyróżnienia nominowanym w Konkursie Społecznik Roku w Pomocy Społecznej woj. lubuskiego.

Do Konkursu mogły przystępować osoby, instytucje, organizacje, które przesłały pracę w formie opracowania literackiego, wiersza, filmu, reportażu lub audycji (słuchowiska) na temat swoich działań w obszarze wsparcia społecznego.  Mottem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu była radość.

– Z wielkim szacunkiem odnoszę się do tego co robicie Państwo dla drugiego człowieka. To jest wielka empatia i gotowość oddania cząstki siebie drugiemu człowiekowi. Nasz wielki rodak Jan Paweł II, powiedział, że Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. I Wy, drodzy Państwo, dzielicie się tą cząstką siebie, niezależnie od tego jak jesteście za to wynagradzani. Wyrażam wielki szacunek i gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj w sposób szczególny zostaną dostrzeżeni za swoją wyjątkową pracę, za to co robią dla ludzi, którzy na taką pomoc oczekują – podkreślił w czasie przemówienia wojewoda Władysław Dajczak.

Obecna podczas gali Pani Justyna Pawlak, dyrektor w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odczytała list od minister Elżbiety Rafalskiej. Minister podkreśliła w nim, że pracownik socjalny to nie jest zwykły zawód. To powołanie, wymagające oprócz fachowej wiedzy i przygotowania merytorycznego, specyficznej, ogromnej empatii i wyczucia. Pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań. Dodała również, że każda forma pomocy socjalnej wymaga wysiłku, wiedzy, przygotowania, a także odpowiedzialnego doświadczenia.

Wojewoda Lubuski wręczył statuetki laureatom i wyróżnienia nominowanym w Konkursie Społecznik Roku w Pomocy Społecznej woj. lubuskiego. Kapituła wyłoniła 7 nominowanych, którzy aktywnie i z oddaniem działają na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym. Są to zarówno wolontariusze, jak i pracownicy pomocy społecznej.

Laureaci Społecznika Roku 2018

  • W kategorii indywidualnej
  1. Magdalena Napierała – z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze – za wsparcie osób i rodzin w sytuacjach kryzysowych. Audycja radiowa pt. „Magda Człowiekowi!”
  2. Alicja Majewska – Cyranik - terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej w Szarczu – za dawanie radości i ubarwianie codzienności mieszkanek domu pomocy społecznej. Film pt. „Kochać to dawać”.
  • W kategorii zespołowej
  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach – za pomoc uczestnikom w pokonywaniu barier. Wiersz pt. „Bieg szlakiem żarskich uliczek”.
  2. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – za wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez sztukę, u mieszkanek DPS. Film pt. „Portret Kobiety” i Wiersze pt. „Taka moja miłość”.

Decyzją Facebookowiczów, najwięcej osób do 23 listopada 2018 r. polubiło Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach. 

Tegoroczną edycję Konkursu, honorowym patronatem objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

 

jk

 

Podobne wiadomości:

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

XVII Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Autor jk
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przemawia w czasie uroczystosci.
Autor jk
Wojewoda Lubuski na scenie wyczytuje laureatów w Konkursie Społecznik Roku.
Autor jk
Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty z laureatką Konkursu Społecznik Roku
Autor jk
Wojewoda Lubuski wręcza statetkę "Społecznika Roku" laureatce Konkursu.
Autor jk
Wojewoda Lubuski i dyrektor z MRPiPS z laureatami Konkursu Społecznik Roku
Autor jk
Widok na uczestników uroczystości, wśród nich Wojewoda Lubuski.
Autor jk
Wojewoda Lubuski i dyrektor z MRPiPS z laureatami Konkursu Społecznik Roku
Autor jk
Wojewoda Lubuski i dyrektor z MRPiPS z wyróżnionymi w konkursie.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl