Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Abteilung für Europa - und Regierungsprogramme

Direktor der Abteilung 

  • Agnieszka Świątek
 

Sekretariat

  • Marta Rzepecka
  • Stock XII, Zimmer 1216
  • Telefon: +48 95 711 52 45
  • fax: +48 95 711 53 01

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl