Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Abteilung der Bürgerangelgenheiten und Ausländer

Direktor der Abteilung

  • Paweł Klimczak
 

Sekretariat:

  • Mariola Wesołowska
  • Stock IX, Zimmer 921
  • Telefon: +48 95 711 53 05
  • fax: +48 95 711 53 28

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl