Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Abteilung für Sozialpolitik

Direktor der Abteilung 

  • Grażyna Jelska

 Stellvertretender Direktor

  • Aneta Tomczyk

Sekretariat

  • Monika Tarnowska
  • Stock XIII, Zimmer 1301
  • Telefon: +48 957851400
  • fax: +48 957851404

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl