Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Abteilung Aufsicht und Kontrolle

Direktor der Abteilung

  • Paweł Witt

 

Sekretariat:

  • Katarzyna Pławska
  • Stock VIII, Zimmer 816
  • Telefon: +48 95 711 52 43

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl