Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Abteilung für Budget und Finanzen

Direktor der Abteilung 

  • Anna Maszkiewicz-Stawiarska

 

Sekretariat

  • Paulina Beker
  • Stock XII, Zimmer 1203
  • Telefon: +48 95 711 56 04
  • fax: +48 95 711 52 99

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl