Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Abteilung für Infrastruktur

Direktor der Abteilung

  • Katarzyna Kis

Sekretariat:

  • Barbara Klaś
  • Stock XIV, Zimmer 1423
  • Telefon: +48 95 711 55 83
  • Fax: +48 95 711 53 67

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl