Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Büro für die Organisation und Personalangelegenheiten

Direktor des Büros 

  • Sabina Ren

 

Sekretariat:

  • Jolanta Ejsmont
  • Stock XI, Zimmer 1112
  • Telefon: +48 95 711 52 08
  • fax: +48 95 711 54 01

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl