Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Generaldirektor

Roman Sondej

 

Sekretariat

  • Karolina Świtała
  • Stock III, Zimmer 302
  • Telefon: +48 95 785 11 10
  • fax: +48 95 711 51 59

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl