Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Lebuser Woiewode

Władysław Dajczak

Sekretariat

  • Agnieszka Sadowska
  • Stock III, Zimmer 304
  • tel.: +48 95 785 11 00
  • fax: +48 95 711 58 03

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl