Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

I. Stellvertretender Woiewode

Wojciech Perczak

Sekretariat

  • Małgorzata Machowska
  • Lebuser Woiewode, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski
  • Stock III, Zimmer 305
  • tel.: +48 95 785 11 05
  • fax: +48 95 711 58 02

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl