Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wirtschaftliches Büro

Direktor:

Wiesława Luftman


 Sekretariat:

  • Anna Tkaczyk
  • Stock VII, Zimmer 713
  • Telefon: +48 95 711 52 10
  • fax: +48 95 711 53 80

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl