Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Poradnik Klienta LUW

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Biuro Organizacji i Kadr

Wydział Nadzoru i Kontroli

Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych

Biuro Wojewody

Wydział Budżetu i Finansów

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Infrastruktury

Wydział Zdrowia

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Nie znalazleś opisu sprawy, którą chcesz załatwić w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim? Napisz na adres rzecznik[at]lubuskie.uw.gov.pl. Przygotujemy specjalnie dla Ciebie opis i umieścimy w poradniku klienta.

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl