Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Citizen Affairs and Foreigners Department

Director 

  • Paweł Klimczak
 

Secretary’s office

  • Mariola Wesołowska
  • floor IX room 921
  • phone: +48 95 711 53 05
  • fax. +48 95 711 53 28

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl