Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Director-General

Roman Sondej

 

Secretary’s office

  • Karolina Świtała
  • floor III, room 302
  • phone: +48 95 785 11 10
  • fax: +48 95 711 51 59

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl